HET GOEDE DOEL

2019: Widar

De kernopgave van Widar is het scheppen van een sociaaltherapeutische omgeving waar volwassen personen met een beperking een zo normaal en volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.

Het eigene aan Widar wordt zichtbaar doordat medewerkers en bewoners een gemeenschap vormen, waarin zij samen wonen en/of werken. De zorg voor en de ontwikkeling van de bewoners als individu staan hierbij centraal. Respect, aandacht en verantwoordelijkheid voor mens, aarde en milieu/omgeving zijn een integraal deel van het dagelijkse leven. Dit jaar hebben we ervoor gekozen een financiële bijdrage te leveren aan dit waardevolle initiatief. 


2018: Tejo

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. Hun missie is jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid. Dit initiatief steunen wij graag als team, waardoor we hen ter ondersteuning financieel een bijdrage leverden. Ondertussen zijn er in Vlaanderen 13 TEJO-huizen, waaronder ook één in Turnhout. 


2017: kerstmarkt de warmste week: armoede

Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt op het dorpsplein in Oud-Turnhout bemanden we met ons team een kraampje. We hadden zelfgemaakte juweeltjes van keramiek, alsook zelfgemaakte geschenkdoosjes in de aanbieding. De opbrengst ging naar twee projecten rond armoedebestrijding: T'Antwoord en vierdewereldwerking Ons Huis in Mol. 
 
 


2016: De warmste rommel- en hobbymarkt van Muylenberg

In het kader van de warmste week organiseerde vzw Muylenberg in Turnhout de warmste rommel- en hobbymarkt. Muylenberg is een vzw die zich inzet voor personen met een beperking en biedt dagopvang en woonondersteuning aan.

We besloten als groepspraktijk onze bijdrage te leveren aan deze actie, en bemanden een eigen standje met 'rommel', zelfgemaakte theelichtjes (in de duisternis), hapjes en Marokkaanse spulletjes van de Indimaj Vrouwen.

Het was een fijne dag en op die manier verdienden we ook een mooi centje om aan Muylenberg te doneren.