ONZE VISIE


De Calathea is een plant die symbool staat voor een nieuw begin, afkomstig van de Engelse uitdrukking ‘to turn a leaf’. Deze betekenis vindt zijn herkomst in het oprollen van de bladeren, waar de plant Calathea zo bekend om staat. Hulp aanbieden om een bladzijde te kunnen omslaan. 

We kiezen voor een groepspraktijk omdat we vanuit verschillende invalshoeken in het team bekijken wat er nodig is om een zo goed mogelijk hulpaanbod te formuleren. We komen op regelmatige basis samen voor overleg en afstemming.