TARIEVEN

Psychotherapie volwassenen

Individuele psychotherapie +18-jarigen (50 min): 60 euro
Niet-individueel gesprek, relatie of gezinstherapie (50 min): 70 euro

Psychotherapie kinderen

U neemt contact op met de therapeute waarmee u een afspraak wenst te maken. U kan met haar dan de tarieven bespreken.


Enkele mutualiteiten voorzien, onder bepaalde voorwaarden, in een gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie. Je neemt best contact op met je mutualiteit voor meer informatie.
Overzicht terugbetaling psychotherapie door mutualiteiten

Dieetadvies

Eerste consultatie (60 min): 50 euro
Tweede consultaties (40 min): 35 euro
Opvolgconsultaties (30 min): 25 euro

Indien je een afspraak hebt die je niet kan nakomen en je verwittigt ons tijdig (minstens 24 uur op voorhand), dan kan iemand anders gebruik maken van het voor jou gereserveerde uur. Als je ons niet tijdig verwittigt, dan gaat dit uur verloren en dat is jammer. In dat geval zullen de kosten van de consultatie in rekening gebracht worden.
Dank voor je begrip!